top of page

Jardinggu Keninu: Namba Ordinal / Kristang Ordinal Numbers

Namba cardinal na inggres: one, two, three...

Namba ordinal na inggres: first, second, third...


Namba ordinal Kristang pra namba cardinal Kristang (namba ordinal English na kubrichi)

prumiru pra ngua (first)

sigundu pra dos (second)

treseru pra tres (third)

kwatandu pra kwartu (fourth)

kinteru pra singku (fifth)

seseidu pra seis (sixth)

seteru pra seti (seventh)

oitendu pra oitu (eighth)

nobairu pra novi (ninth)

desentu pra des (tenth)


onzidu pra onzi (eleventh)

dozidu pra dozi (twelfth)

trezidu pra trezi (thirteenth)

katzidu pra katozi (fourteenth)

kinzidu pra kinzi (fifteenth)

diseidu pra dizseis (sixteenth)

disetru pra dizseti (seventeenth)

disoindu pra dizoitu (eighteenth)

disnobu pra diznovi (nineteenth)

bintintu pra binti (twentieth)


bingguadu pra binti ngua (twenty-first)

binggundu pra binti dos (twenty-second)

bintreru pra binti tres (twenty-third)

binggartu pra binti kuartu (twenty-fourth)

bintingku pra binti singku (twenty-fifth)

binseidu pra binti seis (twenty-sixth)

binsetru pra binti seti (twenty-seventh)

binoindu pra binti oitu (twenty-eighth)

binobu pra binti novi (twenty-ninth)

trintinta pra trinta (thirtieth)


tringguadu pra trinta ngua (thirty-first)

tringgundu pra trinta dos (thirty-second)

trintreru pra trinta tres (thirty-third)

tringgartu pra trinta kuartu (thirty-fourth)

trintingku pra trinta singku (thirty-fifth) trinseidu pra trinta seis (thirty-sixth)

trinsetru pra trinta seti (thirty-seventh)

trinoindu pra trinta oitu (thirty-eighth)

trinobu pra trinta novi (thirty-ninth)

korendru pra korenta (fortieth)


kormiru pra korenta ngua (forty-first)

korundu pra korenta dos (forty-second)

kortreru pra korenta tres (forty-third)

korgartu pra korenta kuartu (forty-fourth)

koringku pra korenta singku (forty-fifth)

korseidu pra korenta seis (forty-sixth)

korsetru pra korenta seti (forty-seventh)

korondu pra korenta oitu (forty-eighth)

kornobu pra korenta novi (forty-ninth)

singkendru pra singkuenta (fiftieth)


kingguadu pra singkuenta ngua (fifty-first)

kinggundu pra singkuenta dos (fifty-second)

kintreru pra singkuenta tres (fifty-third)

kinggartu pra singkuenta kwartu (fifty-fourth)

kintingku pra singkuenta singku (fifty-fifth)

kinseidu pra singkuenta seis (fifty-sixth)

kinsetru pra singkuenta seti (fifty-seventh)

kinoindu pra singkuenta oitu (fifty-eighth)

kinobu pra singkuenta novi (fifty-ninth)

sesintu pra sesenta (sixtieth)


seiguadu pra sesenta ngua (sixty-first)

seigundu pra sesenta dos (sixty-second)

seitreru pra sesenta tres (sixty-third)

seiggartu pra sesenta kuartu (sixty-fourth)

seitingku pra sesenta singku (sixty-fifth)

seiseidu pra sesenta seis (sixty-sixth)

seisetru pra sesenta seti (sixty-seventh)

seisoindu pra sesenta oitu (sixty-eighth)

seisnobu pra sesenta novi (sixty-ninth)

setendru pra setenta (seventieth)


stengguadu pra setenta ngua (seventy-first)

stenggundu pra setenta dos (seventy-second)

stentreru pra setenta tres (seventy-third)

stenggartu pra setenta kuartu (seventy-fourth)

stentingku pra setenta singku (seventy-fifth)

stenseidu pra setenta seis (seventy-sixth)

stensetru pra setenta seti (seventy-seventh)

stenoindu pra sesenta oitu (seventy-eighth)

stenobu pra sesenta novi (seventy-ninth)

oitendru pra oitenta (eightieth)


oingguadu pra oitenta ngua (eighty-first)

oinggundu pra oitenta dos (eighty-second)

ointreru pra oitenta tres (eighty-third)

oinggartu pra oitenta kuartu (eighty-fourth)

ointingku pra oitenta singku (eighty-fifth)

oinseidu pra oitenta seis (eighty-sixth)

oinsetru pra oitenta setru (eighty-seventh)

oinondu pra oitenta oitu (eighty-eighth)

oinobu pra oitenta novi (eighty-ninth)

novendru pra noventa (ninetieth)


novuadu pra noventa ngua (ninety-first)

novundu pra noventa dos (ninety-second)

noversu pra noventa tres (ninety-third)

novartu pra noventa kuartu (ninety-fourth)

novingku pra noventa singku (ninety-fifth)

noveidu pra noventa seis (ninety-sixth)

novetru pra noventa seti (ninety-seventh)

novondu pra noventa oitu (ninety-eighth)

novobu pra noventa novi (ninety-ninth)

sentundu pra sentu (hundredth)


sentuprumiru pra sentu ngua (hundred and first)

sentusigundu pra sentu dos (hundred and second)

kon.


dosundu pra dosentu (two hundredth)

dosunprumiru pra dosentu ngua (two hundred and first)

kon.


<